Jai Ganesha Pahimam Sri Ganesha Rakshamam Lyrics
Jai Ganesha Pahimam Sri Ganesha Rakshamam Lyrics

Jai Ganesha Pahimam Sri Ganesha Rakshamam Lyrics Ganesha Pancharatnam Song By Kuldeep M Pai, Sooryagayathri. Main song words are Jai ganesha jai ganesha jai ganesha pahimam jai ganesha jai ganesha jai ganesha jai rakshamam.

Jai Ganesha Pahimam Sri Ganesha Rakshamam Song Lyrics

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Mudakaraatha Modakam
Sada Vimukti Saadhakam
Kalaadharaavatamsakam
Vilasiloka Rakshakam
Anaaya Kaika Naayakam
Vinasitebha Daityakam
Nataasubhasu Naashakam
Namaami Tham Vinaayakam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Natetaraati Bheekaram
Navoditaarka Bhaasvaram
Namat Suraari Nirjanam
Nataadhi Kaapa Duddharam
Suresvaram Nidheesvaram
Gajesvaram Ganeshvaram
Mahesvaram Samaasraye
Paraatparam Nirantaram

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Samasta Loka Samkaram
Nirasta Daitya Kunjaram
Daredarodaram Varam Vare
Bhavaktra Maksharam
Krupaakaram Kshamaakaram
Mudaakaram Yasaskaram
Manaskaram Namaskrutaam
Namaskaromi Bhaasvaram

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Akimchanaarti Marjanam
Chirantanokti Bhaajanam
Puraari Poorva Nandanam
Suraari Garva Charvanam
Prapancha Naasha Bheeshanam
Dhananjayaadi Bhushanam
Kapola Daana Vaaranam
Bhajaey Puraana Vaaranam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Nitaantikaanta Dantakaanti
Mantakaanta Kaatmajam
Achintya Rupa Mantaheena
Mantaraaya Krintanam
Hrudantarey Nirantaram
Vasantameva Yoginam
Tameka Danta Meva Tam
Vichintayaami Santatam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Maha Ganesa Pancha Rathna
Maadharena Yo Anvaham
Prajalpathi Prabhathake
Hrudhi Smaran Ganeswaram
Arogadhamadhosadham
Susahitheem Suputhratham
Samahithayurshta Bhoothi
Mapyupaithi Sochiraath

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha pahimam
Jai ganesha jai ganesha
Jai ganesha jai rakshamam

Aala Re Aala Ganesha Lyrics – Sachet Tandon

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin