Jai Ganesh Deva Lyrics Hansraj Raghuwanshi
Jai Ganesh Deva Lyrics Hansraj Raghuwanshi

Jai Ganesh Deva Lyrics By Hansraj Raghuwanshi. Main Song Words Are Jay Ganesh jay Mere Deva Mata jaki Parvati Hai Pita Mahadeva Re Deva Jay Ganesh jay Mere Deva.

Jai Ganesh Deva Song Lyrics Hansraj Raghuwanshi

Vakra-Tunda Maha-Kaya Surya-Koti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryessu Sarvadaa

Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay….
Mere Deva….

Mata jaki Parvati Hai
Mata jaki Parvati Hai
Pita Mahadeva Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay….
Mere Deva….

Mata jaki Parvati Hai
Mata jaki Parvati Hai
Pita Mahadeva Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Ek Dant Daya Want
Char Bhuuja Dhari Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Ho…..
Deva…..
Ho Mere Deva…..

Subh Karaj Mai Pahale Karu Mai Pooja Teri

Mathe Sindor Shoye
Mathe Sindor Shoye
Muse Ki Sawari Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay….
Mere Deva….

Pan Chadhe Phool Chadhe
Pan Chadhe Phool Chadhe

Aur Chadhe Mewa Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Laduan Ko Bhog Lage
Laduan Ko Bhog Lage
Sant Kare Sewa Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay….
Mere Deva….

Andhan Ko Aankh De Tu
Andhan Ko Aankh Deve
Kodhin Ko Kaya Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Bajhan Ko Purta Deve
Bajhan Ko Purta Deve
Nirdhan Ko Maya Re Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva

Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay Mere Deva
Jay Ganesh jay….
Mere Deva….!!!

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics

Sukhkarta Dukhharta Lyrics In English

Follow me on Blogarama

By Admin