Tu Bari Sakhi Hai Fatima Lyrics by Mir Sajjad Mir.Tu Bari Sakhi Hai Fatima Mohsin E Ali Hai Fatima

Tu Bari Sakhi Hai Fatima Lyrics

Tu Bari Sakhi Hai Fatima
Mohsin E Ali Hai Fatima

Ikhtiyar E Kun Ke Bawajood
Chakki Peesti Hai Fatima

Mustafa Ko Mangna Para
Tab Kaheen Mili Hai Fatima

Aye Hain Hasan Bawaqt E Zuhar
Asr Parh Rahi Hai Fatima

Waqt Ke Imam Ke Liye
Aag Par Chali Hai Fatima

Jaye Ga Jinah Mein Kaise Sheikh
Dar Pey Hi Khari Hai Fatima

Kia Taqabul Umahaat Se
Maa Rasool Ki Hai Fatima

Sin Ko Chor Martabay Ko Dekh
Nooh Se Bari Hai Fatima

La Illaha Jhoomne Laga
Sajda Karahi Hai Fatima

Mir Tegh Murtaza Ke Saath
Arsh Par Pali Hai Fatima

video

Follow me on Blogarama

By Admin