Sipsipin Ang Milktea Lyrics Translation. Miss, sip, sip Milk tea And drink my tea Put down your pan tea (Haha)

Sipsipin Ang Milktea Lyrics

Binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea (Haha)

Binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea, tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea

Oh, binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea

Nung unang masilayan ka, ‘di makapaniwala ang mga mata
Grabe ang gandang Filipina
Mula ulo hanggang paa, mamacita, ubod ng lakas ng dating
Talagang nakaka-praning, ang galing
Parang hulog ng langit kaya ako’y lumapit
Pinatabi mga pangit, bawal mga sabit
Sa akin pwede kang kumapit

Hindi ko na papalampasin ito
Lalapit ako sa’yo, kikindatan ka nang ganito
Sabay “Hi”, ang pag ibig ay parang utot
Ang hirap itago charot
‘Pag gusto ang daming paraan
‘Pag ayaw ang daming palusot
Kaya ‘wag ka nang magpakipot
‘Pagkat sa akin gusto magpa-kantot

Binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea (Haha)

Binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea

Oh, binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea

What’s it gonna be? Your place or mine, baby
Maaari bang ipasok ang pag ibig kong tigas na tigas
Sa madulas, makatas at masikip na butas
Ng ‘yong pagmamahal at isasagad ng wagas
Ang aking pagkaseryoso
Handa akong iputok sa loob ng puso mo
Ang katas ng aking pagsuyo

Binibini, ako’y hinatak, magpapawasak
Hanggang mapaiyak na may kasamang halakhak
Mapapasigaw sa sarap ng balak
Pagbaba ng panty, mga mata’y napadilat
Putangina ako’y napamura sa gulat
Venti ang kanyang milk tea
Sa dami ng binibini, naka-bingwit ako ng binabai

Binibini, sipsip, sipsipin ang Milk tea
At isubo mo na’ng aking tea tea
Ibaba mo na ang iyong pan tea

Oh, binibini

Sipsipin Ang Milktea Lyrics Translation
Miss, sip, sip Milk tea
And drink my tea
Put down your pan tea (Haha)

When they first saw you, their eyes couldn’t believe it
The Filipina is very beautiful
From head to toe, mamacita, the core of the former’s strength
It’s really nerve-wracking, it’s great
It was like falling from the sky so I came closer
Ugly things are put aside, hangings are not allowed
You can hold on to me

I will not miss it
I will approach you, wink at you like this
Saying “Hi”, love is like flatulence
It’s hard to hide charot
‘When you want there are many ways
‘If you don’t want a lot of excuses
So don’t be tight-lipped
‘Because I want to fuck

What’s it gonna be? Your place or mine, baby
Can I insert my desired hardness hardness
In slippery, juicy and tight holes
Your love will be expressed sincerely
My seriousness
I’m ready to shoot inside your heart
The juice of my persuasion

Miss, I’m pulled, I’m going to destroy
Until crying accompanied by laughter
Screaming at the pleasure of the plan
When the panties came down, eyes widened
Putangina I was shocked
Venti is his milk tea
With so many young ladies, I was greeted with a smile

Oh, binibini

video

Follow me on Blogarama

By Admin