Shey You Dey Whine Me Ni Tiktok Song Lyrics Sung By Austine Emmanuel. The song name is Shey You Dey Whine Me Ni.

Shey You Dey Whine Me Ni Tiktok Song Lyrics

{Intro}
Ah o Ah o Ah o
Ma le daba dio
Ah o h o Ah o
Ma le daba dio
Ah o Ah o Ah o
Adaba keno me a dum
Ah o Ah o Ah o

{Verse 1}
Ako ale ede onu nede
Li we onu ne ho
Aba le ra
Lera Lera
Aba lera lera lera
Aba lera lera lera

{Chrous}
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?

{Hook}
Shey you dey whine me ni-ii?
No oooo ooooo
Shey you dey whine old barrister

{Chrous}
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?

{Verse 1}
Loni a kon ma le da bai
Loni a me koswua ana asu ilo
Nobody no come man na ase
Abi you dey whine me ni?
You dey whine me ni?

Na ominipotent God kno kon ma nesi
He is the omniscient God o
Aki a kun ki o ta
Nobody no come man na ase
Abi you dey whine me ni broda?
You dey whine me ni aunty?

{Chrous}
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?

Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?
Mena kon ma le da badi
Shey you dey whine mi?

{Outro}
Shey you dey whine me ni-ii?
No oooo ooooo
Shey you dey whine old barrister

Video

Follow me on Blogarama

By Admin