Sapat na at Higit pa with lyrics by Musikatha ‘Di mangangamba sa kawalan. Pagpapala Mo’y laging laan

Sapat na at Higit pa with lyrics

‘Di mangangamba sa kawalan
Pagpapala Mo’y laging laan
‘Di matatakot sa panganib
‘Pagkat naririyan Ka palagi
‘Di matitinag sa pagsubok
Ang pagsama Mo’y tiyak at lubos
‘Di mapipigil sa pag-awit
‘Pagkat Ikaw ay mabuti
‘Pagkat Ikaw ay mabuti
Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang
Sapat na (sapat na) at higit pa
Biyaya Mo’y sagana at umaapaw
Sapat na (sapat na) at higit pa
Sapat na sa lahat kong pangangailangan
Higit pa sa lahat kong inaasahan
Wala na ngang mahihiling pa
‘Pagkat Ika’y sapat na
Ika’y sapat na at higit pa
Oh, oh, oh
Ooh, ooh, whoa, oh, oh
‘Di mangangamba sa kawalan
Pagpapala Mo’y laging laan
‘Di matatakot sa panganib
‘Pagkat naririyan Ka palagi
‘Di matitinag sa pagsubok
Ang pagsama Mo’y tiyak at lubos
‘Di mapipigil sa pag-awit
‘Pagkat Ikaw ay mabuti
O napakabuti, oh
Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang
Sapat na at higit pa (ang biyaya Mo)
Biyaya mo’y sagana at umaapaw
Sapat na at higit pa
Sapat na sa lahat kong pangangailangan
Higit pa sa lahat kong inaasahan
Wala na ngang mahihiling pa
‘Pagkat Ika’y sapat na
Ika’y sapat na at higit pa
Sa ano mang panganib
Sa oras man ng pagsubok
Matatagpuan Mo kaming umaawit
Matatagpuan Mo kaming nagpupuri sa ‘Yo
Sapagkat Ikaw, Hesus
Ay sapat na at higit pa sa aming buhay
Ikaw ang aking pastol hindi magkukulang
Sapat na at higit pa
Biyaya Mo’y sagana at umaapaw
Sapat na at higit pa
Sapat na sa lahat kong pangangailangan
Higit pa sa lahat kong inaasahan
Wala na ngang mahihiling pa
‘Pagkat Ika’y sapat na
Ika’y sapat na
Ikaw ang aking pastol hindi magkukulang
Sapat na at higit pa (ang biyaya Mo, oh, Diyos)
Biyaya Mo’y sagana at umaapaw
Sapat na at higit pa
Sapat na sa lahat kong pangangailangan
Higit pa sa lahat kong inaasahan
Wala na ngang mahihiling pa
‘Pagkat ika’y sapat na
Ika’y sapat na
Wala na ngang mahihiling pa
‘Pagkat ika’y sapat na
Ika’y sapat na
Wala na ngang mahihiling pa
‘Pagkat ika’y sapat na
Ika’y sapat na at higit pa (Ika’y tapat)
Oh, oh, whoa, oh, oh
Salamat po, Panginoon, whoo
Maaari ko po ba makita ang mga kamay
Ng mga taong nagtagumpay na sa Panginoon?
Mag-a-agree po ako na ang pagpupuri sa Panginoon
Ay marapat kapag tayo po’y nagtagumpay sa pagsubok
Ngunit ako po ay naniniwala din
Na hindi natin kailangan tapusin ang pagsubok
At ang unos bago natin Siya papurihan
Kahit nasa gitna pa lamang tayo ng pagsubok
Sasabihin na natin, “Mabuti ang Panginoon”
“Tapat ang Panginoon, hindi ako magagapi”
At sasabihin ko na, Panginoon, na
“Ako ay tatakbo ngunit hindi mahahapo”
Bibigyan Niya ako ng panibagong sigla
Dahil ako ay umaasa sa Kanyang biyaya
Whoo, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok
Tayo ay sasayaw na sa Panginoon
At tayo’y magpupuri para sa Kanya, Amen po ba?

video

Follow me on Blogarama

By Admin