Nyakallang Lebo Sekgobela Lyrics.Nyakallang lefatsheng lohle.Lona ba senyehileng.Oh nyakallang (Nyakallang lefatsheng lohle)

Nyakallang Lebo Sekgobela Lyrics

Nyakallang lefatsheng lohle
Lona ba senyehileng
Oh nyakallang (Nyakallang lefatsheng lohle)
Lona ba senyehileng
Jesu, Jesu (Jesu o rata kahohle)
Batho ba lahlehileng
Nyakallang (Nyakallang lefatsheng lohle)
(Lona ba senyehileng)
Nyakallang, nyakallang (Nyakallang lefatsheng lohle)
Oh (Lona ba senyehileng)
Hoba Jesu, Jesu o rata (Jesu o rata kahohle)
(Batho ba lahlehileng)
Jesu, Jesu yena o rata (Jesu o rata kahohle)
(Batho ba lahlehileng)
Bona ba fetohe (Ba fetohe)
Bona ba (Ba sokolohe bobeng)
Bona ba fetohe (Ba fetohe)
Ba fetohe (Ba sokolohe bobeng)
E-eang, le re (E-eang, le re, ke ba shoetse)
Oh (Ke ba lefetse libe)
E-eang, le re (E-eang, le re, ke ba shoetse)
Bona ke (Ke ba lefetse libe)
Le Satane yena (Le Satane ke mo hlotse)
Matla (Matl’a hae a fedile)
Le Satane yena o hlotswe (Le Satane ke mo hlotse)
Matl’a hae (Matl’a hae a fedile)
Hoba sefapanong (Sefapanong)
Topollo (Topollo e hlahile)
Hoba sefapanong (Sefapanong)
Topollo (Topollo e hlahile)
E-eang (E-eang, le re, ke ba shoetse)
Bona (Ke ba lefetse libe)
E-eang, le re, ke ba shoetse (E-eang, le re, ke ba shoetse)
Ke ba lefetse (Ke ba lefetse libe)
Le Satane, Jesu o mo hlotse (Le Satane ke mo hlotse)
Matl’a hae a fedile (Matl’a hae a fedile)
Jesu o mo hlotse, le Sathane (Le Satane ke mo hlotse)
Yena ke mo hlotse (Matl’a hae a fedile)
Oh sefapanong (Sefapanong)
(Topollo e hlahile)
Oh sefapanong (Sefapanong)
(Topollo e hlahile)
Sefapanong (Sefapanong)
(Topollo e hlahile)
Sefapanong (Sefapanong)
(Topollo e hlahile)
Sefapanong (Sefapanong)
(Topollo e hlahile)
(Sefapanong)
(Topollo e hlahile)
Bona ba fetohe (Ba fetohe)
Ba sokolohe (Ba sokolohe bobeng)
Oh ba fetohe (Ba fetohe)
Ba sokolohe (Ba sokolohe bobeng)

video

Follow me on Blogarama

By Admin