Modimo Wa Boikanyo LyricsModimo Wa Boikanyo Lyrics

Modimo Wa Boikanyo Lyrics. Main song words are Modimo wa boikanyô re ikanya mo go Wêna O gogile borraetšho mo dinageng tsa lenyôra mme re lôpa ka tlhôafalô matshegô a ba a bonyeng.

Modimo Wa Boikanyo Song Lyrics

Modimo wa boikanyô
Re ikanya mo go Wêna
O gogile borraetšho
Mo dinageng tsa lenyôra

Mme re lôpa ka tlhôafalô
Matshegô a ba a bonyeng
O nnê Modimo wa rona
Mothusi mo tshikatshikeng

Mo ditseleng tsa botshelô
Gôga dikgatô tsa rona
Re tle re fitlhê kwa O teng
Legaeng je re le batlang

Re femêlê mo diphatseng
Re se digelwe ke sepê
Re nêê se re se tlhôkang
Dijô le tse di aparwang

Thušô e re a e lôpa
Mo botlalong jwa gago Rra
Mme re tla go itshenkêla
Re go dirêlê ka metlha
Amên

OR

Modimo wa boikanyo
Re ikanya mo go wena
O gogile boraetsho

Mo dinageng tsa lenyora

Mme re lopa ka tlhoafalo
Matshego a ba a bonyeng
O nne Modimo wa rona
Mothusi mo tshikatshikeng

Mo ditseleng tsa botshelo
Goga dikgato tsa rona
Re tle re fitlhe kwa o teng
Legaeng je re le batlang

Re femele mo diphatseng
Re se digelwe ke sepe
Re Nee se re se tlhokang
Dijo le tse di aparwang

Thuso e re a e lopa
Mo botlalong jwa gago Rra
Mme re tla go itshenkela
Re go direle ka metlha

Hanggang Sa Huli Sb19 Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin