Mama Ngikhethe Yena Lyrics. Mama Ngikhethe Yena Nguye Yedwa Ubambo Lwami Song Lyrics day enough as well with my mind day enough okay enough.

Mama Ngikhethe Yena Nguye Yedwa Ubambo Lwami Tiktok Song Lyrics

day enough as well with my mind
day enough okay enough

tea enough I am now oh yeah yeah
dancing dancing

Tiana I love your kids

OR

Abanye benu ningibangisa into engekho
Iskhathi sethu lenkathi silucala lothando beningekho ow…why
Ngikhethe yena Lona
Don’t cry ngishade yena Lona

Masenilwa naye nisho ukuthini nizwa izinhlungu bantuyini,ngakhetha yena Kini nonke ow …yini

Khethile
Khethile
Lona ngihamba naye
Ukhethile
Ukhethile
Ofuna ukusala naye
Uzohlezi ungibhekile mina owami ngi driver naye…

Ziyangibanga izintombi langindlula khona zidinga imali Yami
Ziyangibamba izintombi zibono wami
Ziyangithanda izintombi langilelekhona ow why..
Ziyangibamba izintombi langingena khona ow..why , why

Langingena khona ngiphuma senifuna imali Yami
Langihleli khona nindlula senifuna umuntu wami
Engamthola kanzima ngisafara ngimlwela manzima, ngikhuphuka izintaba ngiyanitshela Bafana bekumatima..
Bekungekho lula ukuthi ngikumthole, ngahamba ngasula imijuluko Nedi ukuthi ngimbone, Nedi ukuthi ngimbone Ngamthatha ngamfaka ebumnandini Nedi ukuthi sijole ,siphole mele akholwe

Khethile
Khethile
Lona ngihamba naye
Ukhethile
Ukhethile
Ofuna ukusala naye
Uzohlezi ungibhekile mina owami ngi driver naye
Ziyangibanga izintombi langindlula khona zidinga imali Yami
Ziyangibamba izintombi langindlula khona zibono wAmi
Ziyangithanda izintombi langilelekhona ow..why why

Video

https://youtu.be/bkz089uPqjM

I Just Pulled Up On The Side Tiktok Song Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin