Liparin Mo Ang Hangganan Ng Langit Lyrics
Liparin Mo Ang Hangganan Ng Langit Lyrics

Liparin Mo Ang Hangganan Ng Langit Lyrics By Angeline Quinto, Dessa. Main song words are Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa’y iyong makakamit.

Liparin Mo Ang Hangganan Ng Langit Lyrics

Taglay mo sa bagwis ng iyong paghayo
Ang pangako ng walang hanggang bukas
Pabaon man sayoy hapdi ng puso
Aabutin na ang pangarap..

At ang bunga ng wagas mong pagsisikap
Pag-unlad nitong bayang nililiyag
Kapalit ng dalamhati’t paghihirap
Pag-angat ng kabuhayang marilag..

Liparin mo ang hangganan ng langit
Sa ulap ng pag-asa’y iyong makakamit
Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi
Pangarap ng inang bayang tinatangi.

(Pabaon man sayoy hapdi ng puso
Aabutin ang pangarap)

Tutularan ka ng sunod na salin-lahi
Kapuri-puring pag-aalay ng lakas
Nagpupugay sa makabagong bayani
Ang buong bansa’y nagpapasalamat

Liparin mo ang hangganan ng langit
Sa ulap ng pag-asa’y iyong makakamit
Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi
Pangarap ng inang bayang tinatangi

Ingatan mo ang lipad ng pangarap
Umaasa sa iyo ang bayan mong naghihintay
Kam’tin mo sa dulo ng lahat ng iyong pagpapagal
Ang tamis na dulot ng iyong tagumpay

Ang tamis na dulot ng iyong tagumpay
Ang tamis na dulot ng Iyong tagumpay

Isasayaw Ka Sa Ulap Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin