How Do People Become Familiar With The Folk Songs In The CommunityHow Do People Become Familiar With The Folk Songs In The Community

How Do People Become Familiar With The Folk Songs In The Community. Through in-field (in-community) interviews and observations they will become familiar.

How Do People Become Familiar With The Folk Songs In The Community

Through in-field (in-community) interviews and observations they will become familiar with the traditional performance situation and ritual, the revival folk song movement, and the modern day trends in folk song writing and recording.

Folk Songs

Ako ay may lobo lyrics

Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
Di ko na nakita

Pumutok na pala!

Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako!

Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
Di ko na nakita
Pumutok na pala

Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako!

Sa pagkain sana
Nabusog pa ako!

(Wakas)

OR

Atin Cu Pung Singsing Lyrics

Atin ku pung singsing
Metung yang timpukan
Amana ke iti
King indung ibatan.

Sangkan keng sininup
King metung a kaban
Mewala ya iti,
E ku kamalayan.

Ing sukal ning lub ku
Susukdul king banwa
Pikurus kung gamat
Babo ning lamesa.

Ninu mang manakit
King singsing kung mana
Kalulung pusu ku
Manginu ya keya.

What Can You Say About The Lyrics Of The Folksongs

Follow me on Blogarama

By Admin