Hey Prabhu Jagannatha Meme Lyrics. Hey Prabhu Hey Hari Ram Krishn Jagannatham Premanand Yeh Kya Hua Palang Pe Pani Aa Gaya Gamcha Bhi Khul Gaya Mera.

Hey Prabhu Jagannatha Meme Lyrics

Hey Prabhu
Hey Hari Ram Krishn Jagannatham Premanand
Yeh Kya Hua
Palang Pe Pani Aa Gaya
Gamcha Bhi Khul Gaya Mera

Hey Prabhu
Hey Hari Ram Krishn Jagannatham Premanand
Yeh Kya Hua
Palang Pe Pani Aa Gaya
Gamcha Bhi Khul Gaya Mera

Hey Prabhu
Hey Hari Ram Krishn Jagannatham Premanand
Yeh Kya Hua
Palang Pe Pani Aa Gaya
Gamcha Bhi Khul Gaya Mera

Hey Prabhu
Hey Hari Ram Krishn Jagannatham Premanand
Yeh Kya Hua
Palang Pe Pani Aa Gaya
Gamcha Bhi Khul Gaya Mera

Video

Follow me on Blogarama

By Admin