Em La Con Gai Mien Tay Lyrics
Em La Con Gai Mien Tay Lyrics

Em La Con Gai Mien Tay Lyrics By Mai Yen Chi. Main song words are Người miền tây…em con gái miền tây… qua những dòng sông mênh mông cá tôm theo bầy đàn cò bay …cho ai ngóng trông ai chiều làng quê … vang câu hát tiếng hò đưa.

Em La Con Gai Mien Tay Lyrics

Quê em vùng đất miền tây
Nơi cánh đồng ruộng lúa vườn cây
Dòng kênh xanh xuôi miền nắng gầy
Bờ nương khoai khóm trúc ru say
miền tây em sung túc hôm nay

Quê em miền đất làng quê
Qua láng dừa,đường đất bờ đê
Hàng tre xanh ,,trâu bày kéo về
Cầu tre đi lúc lắc nhiêu khê
Miền tây ơi ai có đi về…

Người miền tây…em con gái miền tây…
.qua những dòng sông mênh mông cá tôm theo bầy
đàn cò bay …cho ai ngóng trông ai
chiều làng quê … vang câu hát tiếng hò đưa

người miền tây…em con gái miền tây
mưa nắng ngày đêm gian nan ..sức em không ngai
lòng bao dung ..luôn son sắc không phai
tình đậm sâu… quen ai (là) thương lấy thương hoài (vậy đó ah )

Quê em vùng đất miền tây
Nơi cánh đồng ruộng lúa vườn cây
Dòng kênh xanh xuôi miền nắng gầy
Bờ nương khoai khóm trúc ru say
miền tây em sung túc hôm nay

Quê em miền đất làng quê
Qua láng dừa,đường đất bờ đê
Hàng tre xanh ,,trâu bày kéo về
Cầu tre đi lúc lắc nhiêu khê
Miền tây ơi ai có đi về…

Người miền tây…em con gái miền tây…
.qua những dòng sông mênh mông cá tôm theo bầy
đàn cò bay …cho ai ngóng trông ai
chiều làng quê … vang câu hát tiếng hò đưa

người miền tây…em con gái miền tây
mưa nắng ngày đêm gian nan ..sức em không ngai
lòng bao dung ..luôn son sắc không phai
tình đậm sâu… quen ai (là) thương lấy thương hoài (vậy đó ah )//

I Need You By My Side I Hope You Here To Ride Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin