Ekdantay Vakratunday Gauritanayay Song Lyrics” sung by Lord Shiva represents the Religious Music Ensemble. The name of the song is Lord Ganesha by Lord Shiva.

Ekdantay Vakratunday Gauritanayay Song Lyrics

Gananayaka ganadaivataya ganadaksha yadhi mahi
Guna shariraya guna manditaya guneshanay dhimahi
Gunaditaya gunadhishaya guna pravishtaya dhimahai
Ekadantaya vakratundaya gauri tanahaya yadhi mahi
Gajeshanaya bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi

ekadantaya vakratundaya gauri tanahaya yadhi mahi
Gajeshanaya bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi

Gaanachaturaya ganaapranaya gaanantaratmane gaanot sukhay
Gaanamattaya gannott sukha mana se
Guru pujitaya guru daivataya guru kulasthaine
Guru vikramaya guiyya pravaraya gurave guna gura ve
Gurudaitya kalakchetre guru dharma sada rakdhyaya
Guru putra paritratre guru pakhand khand khaya
Geet saraya geet tatvaya geet gotraya dhimahi
Gudha gulfaya gandha mattaya gojaya pradaya dhimahi
Gunaditaya gunadhishaya guna pravishtaya dhimahai
Ekadantaya vakratundaya gauri tanahaya yadhi mahi
Gajeshanaya bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi

Granta geetaya granta geyaya grantanta ratamane
Geeta leenay geetaa shrayaya
Geetavadya vadya padave
Dheya charitaya gaya gavaraya gandharvapri krupe
Gayakadhina vighra haya gangajala pranayavate
Gauri stanamadhaya gauri hridaya nandanaya
Gaur bhanu sukhaya gauri ganeshwaraya

Gauri pranyaya gauri pravanaya gaur bhavaya dhimahi
Ohasa hastraya gowardanaya gopa gopaya dhimahi
Gunaditaya gunadhishaya guna pravishtaya dhimahai
Ekadantaya vakratundaya gauri tanahaya yadhi mahi
Gajeshanaya bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi
Ekadantaya vakratundaya gauri tanahaya yadhi mahi
Gajeshanaya bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi

Video Song

Follow me on Blogarama

By Admin