Awit Ng Anak Sa Magulang Lyrics by Elson S. Montalbo.CNoo’y munting batang Finaakay.GInaalalayan, bawat paCghakbang

Awit Ng Anak Sa Magulang Lyrics

[Intro]
C F G C x2

[Verse 1]
CNoo’y munting batang Finaakay
GInaalalayan, bawat paCghakbang
AmNgayo’y nakatayo sa ‘king Fmga paa
DmSalamat aking Nanay, akingG Tatay.

[Verse 2]
CWala akong sapat na sFalita
GWalang katumbas, inyong Cpag-aruga
AmNgayong kayo’y matanda na’t nanFghihina
DmAko ngayon ang dapat magG-alaga.

[Chorus 1]
CKayo’y aalalayan, aakayin Fdin
GPag lumuluha ay patatCahanin
AmBabantayan kung may sakit
FDadampian ang noo ng halik
At kapag gaCbi ay malaAmmig
DmYayakapin din nang Fmahigpit
CIpapanalangin
GAt kukumutan ng pag-Cibig.

[Verse 3]
CTanda ko ang hirap ninyo sa Fakin
GPuyat, pagod, lungkot ay Ctiniis
AmHinding- hindi ko Fmalilimutan
DmWalang kapantay n’yong pagG- ibig.

[Verse 4]
CHuwag kayong mag-Falala
GSa puso’t isip ko’y nCakatanim
AmSa ‘king sambahaya’y ipadarama Fko rin
DmWalang katumbas n’yong paGg-ibig.

[Chorus 2]
CAking mga anak ay aakayin Fdin
GPag lumuluha ay patataChanin
AmBabantayan kung may sakit
FDadampian ang noo ng halik
CAt kapag gabi ay Ammalamig
DmYayakapin din nang mahFigpit
CIpapanalangin
FAt kukumutan ng pagC- ibig.

[Chorus 3]
CKayo ay aalalayan, aakayinF din
GPag lumuluha ay Cpatatahanin
AmBabantayan kung may sakit
FDadampian ang noo ng halik
CAt kapag gabi ay mAmalamig
YaDmyakapin din nang Fmahigpit
CIpapanalangin
AGt kukumutan ng pag-Cibig.

[Coda]
AmWala kayong katFumbas
DmWala kayong katCapat…
CMahal kong Nanay
MGahal kong Tatay
CSALAMAT PO!

video

Follow me on Blogarama

By Admin