Aralada Mallige Song Lyrics.ಅರಳದ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಅಳುತಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ,ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲವೇ. ಚಿವುಟಿದ ಕೈೆಯಿಗೆ.ಗುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ.. ಮುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ

Aralada Mallige Song Lyrics

‘ಅರಳದ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಅಳುತಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ
ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲವೇ. ಚಿವುಟಿದ ಕೈೆಯಿಗೆ
ಗುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ.. ಮುಡಿಯಸು ಸೇರದೆ
ಮಡಿ ಮಡಿ ಮಲಿಗೆ. ಮಸಣವ ಸೇರಿದೆ
ಕನಿಕರವಿಲ್ಬದ…. ಕಟುಕರ ದಾಳಿಗೆ
ಕನಸಿನ ತೋಟವೇ… ಕಸದ ಪಾಲಿಕೆ
ಅರಗಿಳಿ. ಮಡಿಗಿಳಿ. ಕುಳಿತಿರೋ ಮರದಲಿ
ಗರುಡನ ಗಮಸವೇ. ಗಿಳಿಗಳ ಮರಣವೇ
ಕುರುಡರ ಜಗವೆ

ಅರಳದ… ಕಿರು ಮಲ್ಲಿಗೆ…
ಆಯಿತೆ. ಮೈ ಮೈಲಿಗೆ.
*** ಶೆಡು ಮಲಿಗೆ
ಅಳುತ್ತಿದೆ. ತುಸು ಮೆಲ್ಲಗೆ.

ಕೆಲವರ ಹಣೆಬರಹ
ಬರೆದನೆ ಆ ಬಹ್ಮ
ನೆತರು ಅಂಟಿದ ..ಕ್ರೆ ಗಳಲಿ
ಗಗನದಿ ಅಡಗಿರುವ
ನಗುವನು ಅಳಿಸಿರುವ
ದೇವರು ಅನ್ನುವ… ಹಸಿದ ಹುಲಿ.
ನ ಜಾಳ ಬೇರು
ಕಾಯೋರು ಇನ್ನು ಯಾರು
ಕಣಲ್ಲಿಇರುವ ನೀರು
ದುಮ್ಕಕ ಬೇಕು ಜೋರು
ಅಳು ಅಳು ಹೂರ’ಬರಠಲಿ
ಎದೆಯ ಬಿಕಳಿಕ
ಅತಳದ ಕಿತು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಆಯಿತೆ… ಮೈ ಮೈಲಿಗೆ
ಅರಿಯದ… ಕಿರು ಮಲಿಗೆ
ಅಳುತಿದೆ.. ತುಸು ಮೆಲ್ಲಗೆ

video

Follow me on Blogarama

By Admin