Tendou Song Lyrics
Tendou Song Lyrics

Tendou Satori Song Lyrics Haikyuu. Main song words are Baki Baki ni ore Nani wo Kokoro wo da yo Baki Baki ni ore Nani wo Kokoro wo da yo Baki Baki ni ore Nani wo Kokoro wo da yo.

Tendou Satori Song Lyrics Haikyuu

Baki Baki ni ore,
Nani wo?
Kokoro wo da yo〜

Konagona ni kudake,
Nani wo?
Burkko?
Seishin wo da yo〜

OR

Baki Baki ni ore,
Nani wo?
Kokoro wo da yo〜

Konagona ni kudake,
Nani wo?
Seishin wo da yo〜

Baki Baki ni ore,
Nani wo?
Kokoro wo da yo〜

Konagona ni kudake,
Nani wo?
Seishin wo da yo〜

Baki Baki ni ore,
Nani wo?
Kokoro wo da yo〜

Konagona ni kudake,
Nani wo?
Seishin wo da yo〜

Baki Baki ni ore,
Nani wo?
Kokoro wo da yo〜

Konagona ni kudake,
Nani wo?
Burkko?
Seishin wo da yo〜

Doraemon Title Theme Song Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin