Sa Yahweh Ang Sayaw Lyrics by Gary Valenciano.Purihin natin ang buong saya,Sa bagong awit at mag-umpisa (Sa Yahweh),Purihin natin, sama-sama Siya.

Sa Yahweh Ang Sayaw Lyrics

[Intro]
Sa Yahweh
(Purihin ang Panginoon)
Sa Yahweh

[Verse 1]
Purihin natin ang buong saya
Sa bagong awit at mag-umpisa (Sa Yahweh)
Purihin natin, sama-sama Siya
Tayong lahat, sabayan na sa pag-indak
Huwag mong isiping ‘di mo kaya ‘yan
Ang ‘yong nadarama ay pagbigyan (Sa Yahweh)
Huwag mong pigilin ang paglalagyan
Narito na, panibagong paghahataw pa

[Refrain]
Walang ibang pag-aalayang awit at papuri
Pasasalamat man
Mag-awitan, magsayawan
Buong kasiyahan (Sa Yahweh)

[Chorus]
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Sa Yahweh (Sa Yahweh, purihin ang Panginoon)

[Verse 2]
(Sa Yahweh) Sa Yahweh ang inyong naririnig
Pasasalamat ang binabanggit
(Sa yahweh) Sa Yahweh ang lahat nananabik
Sa pagtunog, bumigay na sa pagyugyog

[Refrain]
Buong bansa, buong tuwa, purihin si Yahweh
Ang Panginoon
Aleluya, sama-sama
Gising na’t bangon (Sa Yahweh)

[Chorus]
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw

[Refrain]
Buong bansa, buong tuwa, purihin si Yahweh
Ang Panginoon
Aleluya, sama-sama
Gising na’t bangon (Sa Yahweh)
[Bridge]
Purihin ang panginoon sa bawat panahon
Umaga at maghapon at sa bukas at ngayon
Hindi na kailangan ang magpigil ka ng damdamin
Kapag ang kagalakan ay hindi mo na makuha pang sabihin, awitin, at tila nabibitin
Lapit, lapit ka na kapatid upang kanyang mabatid, papuri’t aleluya
Sa kabanal-banalan ng pangalan Niya, sa Yahweh ang sayawan

[Chorus]
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
(Ang sayaw sa gabi’t araw)
Magbitaw, galaw (Sa Yahweh)
(Ang sayaw sa gabi’t araw) Yeah, yeah, yeah, yeah
(Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw) (Sa Yahweh)
(Ang sayaw sa gabi’t araw) Yeah, yeah, yeah, yeah
(Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw) (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, pagsambang sigaw (Sa Yahweh)
Ang sayaw sa gabi’t araw
Magbitaw, galaw, yeah (Purihin ang Panginoon)
[Outro]
(Sa Yahweh)
(Sa Yahweh)
(Sa Yahweh)

video

Follow me on Blogarama

By Admin