Rinda Ho Kashmiri Song Lyrics
Rinda Ho Kashmiri Song Lyrics

Rinda Ho Kashmiri Song Lyrics By Umer Nazir Javed Jabbar. Main song words are Rinda Ho Miyne Rinda Ho Kas Seeth Dil Se Logyo Waade Dith Se Kortham Phanda Ho Kas Seeth Dil Se Logyo.

Rinda Ho Kashmiri Song Lyrics

Rinda Ho
Miyne Rinda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Waade Dith
Se Kortham Phanda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Rinda Ho
Miyne Rinda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Waade Dith
Se Kortham Phanda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Bram Dith
Wajei Thas
Beh Navey

Bram Dith
Wajei Thas
Beh Navey

Dil Ha Moune
Tultham
Til Krayai
Ath Til Krayie
Ath Til Krayie

Panun Paan
Zoo Wandya Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Waade Dith
Se Kortham Phanda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Aash Aasem Me Chaine
Se Chuk Yaar Moune
Zyaie Zindagi Kartham
Bhei Lokchar Moune
Bhei Lokchar Moune
Bhei Lokchar Moune

Aash Cham
Meh Chaine Yaara Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Waade Dith
Se Kortham Phanda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Rinda Ho
Miyne Rinda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

Waade Dith
Se Kortham Phanda Ho
Kas Seeth
Dil Se Logyo

https://www.youtube.com/watch?v=I_sANP0l0Ic

Akbar Tumhe Maloom Hai Kya Mang Rahe Ho Noha Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin