Pepito Manaloto Theme Song LyricsPepito Manaloto Theme Song Lyrics

Pepito Manaloto Theme Song Lyrics. Song words starts with O ano saan sino bakit sa paanong paraan minsan ang swerte mo nasa paligid lang ang buhay ay ganyan.

Pepito Manaloto Theme Song Lyrics

O ano?
Saan?
Sino, bakit, sa paanong paraan?
Minsan ang swerte mo nasa paligid lang
Ang buhay ay ganyan
Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo
At walang mangyayari kung hindi mo susubukan
Magbukas ka ng isipan
Kahit talo may natututunan
Di mo lang alam at di mo maintindihan
Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may kaniya kaniyang dahilan
Pepito Manaloto
Swerte mo ay todo todo
Napunta sayo lahat ng bwenas sa mundo
At pag ukol bubukol
Ang kay Pedro ay Kay Pedro
Pero ang kay Pepito
Tiyak panalo yan ang tatayaan ko
Pepito Manaloto!!!!

ENGLISH
So what?
Where?
Who, why, in what way?
Sometimes your luck is just around the corner
Life is like that
You’re in the mood of changing the trend
And nothing happens if you do not try
Open your mind
Even the loser has learned
You just do not know and you do not understand
Everything that happens in our lives has its cause
Pepito Manaloto
Your luck is todo todo
All of you are in the world
And to bury
Peter is Peter
But Pepito
I’m sure that’s the win
Pepito Manaloto !!!!

japanese
または何ですか?
どこ?
だれが、なぜ、どのようにして?
時にはあなたの運がちょうど周りにあります
人生はそうです
あなたはトレンドを変える気分になっています
あなたが試しなければ何も起こらない
あなたの心を開く
敗者さえ知った
あなただけは知らないし、あなたは理解していない
私たちの生活の中で起こるすべてはその原因を持っています
ペピートマナロト
あなたの運はtodo todoです。
皆さんは世界にいます
そして埋葬する
ピーターはピーターです
しかし、ペピート
私はそれが勝利だと確信しています
Pepito Manaloto !!!!

KOREAN또는 무엇?
어디?
누가, 왜, 어떤 방법으로?
가끔 운이 좋을 때도 있습니다.
인생은 그와 같습니다.
트렌드를 바꿀 기분이 들었어.
시도하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다.
너의 마음을 열어 라.
패자조차도 배웠다.
너는 단지 몰라. 너는 이해하지 못한다.
우리 삶에서 일어나는 모든 일은 그 원인을 가지고 있습니다.
Pepito Manaloto
너의 운은 할 일이다.
여러분 모두는 세상에 있습니다.
그리고 묻기 위해서.
Peter는 Peter입니다.
그러나 Pepito
나는 그것이 승리라고 확신한다.
Pepito Manaloto !!!!

CEBUANO PILIPINAS
O unsa?
Diin?
Kinsa, ngano, sa unsang paagi?
Usahay ang imong kapalaran anaa lang sa eskina
Ang kinabuhi sama niana
Ikaw anaa sa pagbag-o sa uso
Ug walay bisan unsa nga mahitabo kung dili nimo sulayan
Ablihi ang imong hunahuna
Bisan ang nadaut nakakat-on
Wala ka mahibalo ug wala ka makasabut
Ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi adunay hinungdan
Pepito Manaloto
Ang imong kapalaran dili gyud maayo
Kamong tanan ania sa kalibutan
Ug aron ilubong
Si Pedro mao si Pedro
Apan si Pepito
Sigurado ko nga kana ang kadaugan
Pepito Manaloto !!!!

Through Night And Day Theme Song Lyrics

Horrid Henry Theme Song Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin