Komal Kaya Ki Moh Maya Lyrics
Komal Kaya Ki Moh Maya Lyrics

Komal Kaya Ki Moh Maya Lyrics Apsara Aali By Bela Shende, Ajay Atul From Movie Natarang. Main song words are Komal kaya ki moh maya punava chandana nahali sonyat sajale rupyat bhijale, ratnaprabha tanu lyali.

Komal Kaya Ki Moh Maya Punava Chandana Nahali Song Lyrics

Ho ho ho
Komal kaya ki moh maya punava chandana nahali
Sonyat sajale rupyat bhijale, ratnaprabha tanu lyali
Hi natali thatali jashi umatali chandani rang mahali
Mi yavvan bhijali pahun thijali indra sabha bhavatali
Apsara aali indra puri tun khali
Pasarali lali ratna prabha tanu lyali ti hasali gali
Jagali rang mahali apsara ali punava chandana nahali

Ho..
Chabidar surat dekhani janu hirkani naar guljar
Chabidar surat dekhani janu hirkani naar guljar
Sangate umar kanchuki gopudi mukhi sosati bhar
Shelati kunavi kati kashi hanuvati nayan talvar
Hi rati madi bharali daji, thingi shingarachi
Kasturi darvalali daji dhup hi varyachi
Han hi natali thatali jashi umatali chandani rang mahali
Mi yavana bijali pahun thijali indra sabha bavtali
Apsara aali indra puritun khali
Pasarali lali ratna prabha tani lyali
Ti hasali gali jagali rang mahali
Apsara aali punav chandaba nahali

Mauli Mauli Marathi Song Lyrics

Rakhumai Rakhumai Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin