Jal Beech Khada Hoee Lyrics By Pawan Singh & Palak. Jal bich khara hoi darshan la aasara lagawe le ho.

Jal Beech Khada Hoee Lyrics In English

jorey jorey falwa
suraj dev ghatwa pe
diyva ki chadawele ho
jorey jorey falwa
suraj dev ghatwa pe
diyva ki chadawale ho

jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho

sitali biyariya
sital dujey paniya
kabey deb devta tu
akirar suniya
sitali biyariya
sital dujey paniya
kabey deb devta tu
akirar suniya

jorey jorey supwa
adit dev ghatwa pe
diyva ki chadawele ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho

bhukli saririya
sajan subhey manwa
kurubey lagan baruwey
sabke dhiyanwa
bhukli saririya
sajan subhey manwa
kurubey lagan baruwey
sabke dhiyanwa

jorey jorey dwaura
dinanath ghatwa pe
diyva ki chadawele ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho

binaya bihari likhle
mayi ke bhajanwa
gaveyli palak beti
dhahi ke dhiyanwa

binaya bihari likhle
mayi ke bhajanwa
gaveyli palak beti
dhahi ke dhiyanwa

jorey jorey piyari
ganga mayiya ghatwa pe
diyva ki chadawele ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho
jal bich khara hoi darshan la
aasara lagawe le ho

Video

Marbo Re Sugwa Dhanush Se Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin