Hosanna Ministries New Year Song 2024 Lyrics

Hosanna Ministries New Year Song 2024 Lyrics ప్రేమపూర్ణుడా – స్నేహశీలుడావిశ్వనాధుడా- విజయవీరుడా Hosanna Ministries New Year Song 2024 Lyrics ప్రేమపూర్ణుడా – స్నేహశీలుడావిశ్వనాధుడా- విజయవీరుడాఆపత్కాలమందున – సర్వలోకమందున్నదీనజనాళి దీపముగా – వెలుగుచున్నవాడాఆరాధింతు నిన్నే- లోకరక్షకుడాఆనందింతు నీలో-జీవితాంతమునీకృప…